ਸਲੇਟੀ ਚਿੱਟੇ ਬੇਸ ਪੇਪਰ

ਚਿੱਟੇ ਬੇਸ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਸਲੇਟੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਚਿੱਟੇ ਬੇਸ ਪੇਪਰ ਰੋਲ 'ਤੇ ਸਲੇਟੀ,ਗ੍ਰੇ ਬੇਸ ਪੇਪਰ,ਚਿੱਟਾ ਬੋਰਡ, ਪਾਊਡਰ ਸਲੇਟੀ, ਸਲੇਟੀ ਪਿਛੋਕੜ ਚਿੱਟਾ, ਸਲੇਟੀ ਤਾਂਬਾ।ਬੇਸ ਰੰਗ ਸਲੇਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫੈਦ ਕੋਟੇਡ ਸਤਹ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਤ ਦੀ ਸਤਹ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਮੋਟਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ,ਚਿੱਟੇ ਬੇਸ ਪੇਪਰ ਰੋਲ 'ਤੇ ਸਲੇਟੀ ਕਈ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.ਇਸਨੂੰ ਅਣ-ਕੋਟਿਡ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਕੋਟੇਡ ਪੇਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦਚਿੱਟੇ ਬੇਸ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਸਲੇਟੀ ਟਨ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਕਈ ਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 200 ਗ੍ਰਾਮ, 230 ਗ੍ਰਾਮ, 250 ਗ੍ਰਾਮ, 270 ਗ੍ਰਾਮ, 300 ਗ੍ਰਾਮ, 350 ਗ੍ਰਾਮ, 400 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 450 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।